Code camp

Planning Poker
Planning poker på code camp

Hvad: Et stærkt værktøj til at vurdere tilbudte ressourcer (mennesker) og processer i (agile) IT-udbud.Hvornår: Særligt, når agile IT-projekter udbydes. Her udgør leverandørens ressourcer og processer hele det produkt, som indkøbes.

Hvad: Leverandørens tilbudte team gennemfører på en dag en relevant kodeopgave. Dagens gennemføres med en komprimeret udgave af de processer, leverandøren tilbyder – eller kunden forudsætter.

Hvor: Der hvor opgaven skal løses.

Hvornår: Efter tilbuddene er kommet og før den endelige vurdering.

Hvorfor: CV’er og skriftlige fremstillinger af processer er ikke altid et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, hvilken leverandør der vil give kunden kan få den største værdi.

Hvad mere: Code campen giver et meget værdifuldt indblik i, hvor leverandørernes svagheder og styrker er. Dette indblik giver – udover at bidrage til tilbudsvurderingen – et stærkt udgangspunkt, når samarbejdet med den vindende leverandør skal etableres. Er der nogle personer, der skal skiftes ud? Hvilke proceselementer skal der særligt fokuseres på. Code campen kan også afsløre elementer i kundeorganisationen, der skal kigges på.

Hvad siger leverandørerne: (Jeg anbefaler, at leverandørerne betales for code camp.) Leverandørene synes code campen er et meget positivt bidrag til udbudsprocessen. Selv for de leverandører, der ikke vinder udbuddet, giver code campen værdi som en træningssession og en mulighed for sælgere og ledelse til at være med i maskinrummet på en måde, som hverdagen sjældent giver lejlighed til. Leverandørerne møder kunden på en mere menneskelig måde end ved informationsmøder og tilbudspræsentationer.

Hvad siger juristerne: Code camp er et validt og juridisk acceptabelt element i udbudsprocessen. Code camps skal dog udføres professionelt, ens for alle tilbudsgivere og må ikke have karakter af forhandling.

Hvad siger kunderne: Det er hårdt, men giver så meget værdi i tilbudsvurderingen og den efterfølgende opstartsfase med den vindende leverandør, at de ikke vil undvære code campen i fremtidige udbud af agile IT-leverancer.

Hvad jeg kan tilbyde: Jeg har introduceret code camp-begrebet i udbud, der omhandler agile IT-projekter. Og gennemført code camps i flere udbud hos offentlige organisationer med mere end 10 forskellige leverandører. Jeg kan facilitere code camp-processen i forbindelse med udbud lige fra introduktion af konceptet til din organisation og ledelse, over indførelse af code camp i udbudsmaterialet, gennemførelsen og vurderingen af code campen til brug i den samlede tilbudsvurdering. Jeg kan konkret tilbyde:

  •   Bidrag til beslutning om anvendelse af code camp som udbudsværktøjet
  •   Indarbejdelse af code camp i udbudsmateriale, herunder tildelingskritierer
  •   Udarbejdelse af drejebog for code camp
  •   Udarbejdelse af Product Backlog til code camp
  •   Generalprøve
  •   Gennemførelse
  •   Evaluering til brug for vurdering af tilbud
  •   Evaluering af vindende leverandør til brug i opstartsfasen

Leave a Reply