Categories
Products

Code Camp

Code camp

Kunden er blevet overbevist om, at agile metoder er vejen frem. Vandfaldsmodellerne er blevet prøvet med forsinkelser, fordyrelser, slagsmål om ændringsanmodninger til kontrakten og general utilfredshed både hos kunde og leverandør.

Når der skal vælges en leverandør til et agilt samarbejde, så kan kunden ikke vælge leverandør ud fra  leverandørens løsningsbeskrivelse – baseret på den traditionelle kravspecifikation – og en fast pris. I stedet skal leverandøren vælges ud fra timepriser og CV’er.

Traditionelle CV’er er en frustrerende størrelse. Man kan få et indtryk af personen bag, men det kan være meget upræcist. CV’erne kan være meget forskelligt bygget op – og med varierende dybde.

Derfor opfandt jeg code camp-konceptet. Konceptet går ud på, at leverandøren stiller til en dag med det tilbudte team. På denne dag gennemgås et Scrum-udviklingsforløb, hvor kunden er til stede, dels som medspillere og dels som observatører. Dagen forløber typisk med to sprint, der hver indeholder tre “dage” (ca. 45 minutter) og de øvrige Scrum-ceremonier. Kunden har inden code camp udarbejdet en product backlog, som er af et omfang, der sikrer, at der er opgaver nok til at selv det mest effektive team ikke løber tør.

Code camp planning

Det er en intensiv oplevelse, både for kunden og for leverandøren. Kunden får et kig ind i maskinrummet, der hvor koden bliver til, og leverandøren får et klarere syn på egne processer, på svagheder og styrker.

På code campen vurderes primært processerne. Det er altså ikke produktet, som udvikles i løbet af dagen, der bedømmes på. Men alligevel afslører code campen også noget om leverandørens tekniske formåen, både kollektivt og individuelt.

Code camp-konceptet er inspireret af forskellige – især store amerikanske – virksomheders rekrutteringsmetoder. Her vil man se kandidater kode før de ansættes. Og helst i en semi-realistisk situation. Code camp i forbindelse med udbud er en stor udgift, både for kunden og for leverandøren. Men oplevelsen er, at indsatsen og pengene er godt givet ud. Kunden for et langt mere kvalificeret grundlag at vurdere leverandørerne på. Kunden og den vindende leverandør for et meget værdifuldt grundlag for det videre samarbejde – hvor er svaghederne i processerne og bemandingen – og endelig får de leverandører, der ikke vinder udbuddet en værdifuld indsigt i egne processer. Som en udvikler bemærkede til sin chef efter en velgennemført code camp:

Det her er bedre teambuilding end fare rundt og bygge broer

Code camp working