Categories
General

Scrum – agil takt og tone

I det agile manifest står der

Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer

Scrum beskrives som en agil proces, men har en række rigide regler, der skal følges. Det hænger ikke sammen.

Scrum board

Jeg ser scrum som en slags agil takt-og-tone. Når en kunde og en leverandør, eller mere specifikt: når en product owner og et team mødes første gang om et agilt samarbejde, så er det vigtigt, at der er nogle fælles spilleregler. Lige takt og tone, eller dannelse, eller god opdragelse gør det nemmere og mere behageligt for mennesker at møde hinanden første gang.

Scrum er et sæt simple regler, som alle kan lære på ganske kort tid. Derfor fungerer scrum godt som den agile verdens takt og tone. Men når kunde og leverandør har lært hinanden at kende, hvilket sagtens kan tage et år eller mere, så kan de i fællesskab begynde at sætte individer og samarbejde over processer og værktøjer. Lige som et par, der har kendt hinanden længe kan slække på takt-og-tone inden for hjemmets fire vægge.

Planning Poker

Selvom kunden og/eller leverandøren har arbejdet agilt i mange år, er det en god idé at starte med scrum. Den agile proces er fælles mellem  kunden og leverandøren og er unik for hvert team. Processen skal skabes forfra hver gang, der indgås et nyt samarbejde.